akademiamddp.plSzkolenia i kursy: rachunkowo??, podatki, VAT, CIT, MSR, MSSF - Akademia MDDP

akademiamddp.pl Profile

akademiamddp.pl

Title:Szkolenia i kursy: rachunkowo??, podatki, VAT, CIT, MSR, MSSF - Akademia MDDP

Description:Szkolenia z ksi?gowo?ci: podatki, VAT, CIT, rachunkowo??, finanse, MSR, MSSF. Kursy ksi?gowe i studia podyplomowe. Akademia Biznesu MDDP zaprasza.

Keywords:

Discover akademiamddp.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

akademiamddp.pl Information

Website / Domain: akademiamddp.pl
Website IP Address: 89.161.232.249
Domain DNS Server: dns3.home.pl,dns2.home.pl,dns.home.pl

akademiamddp.pl Rank

Alexa Rank: 2076525
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

akademiamddp.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,367
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue: $523
Yearly Revenue: $6,367
Daily Unique Visitors: 1,605
Monthly Unique Visitors: 48,150
Yearly Unique Visitors: 585,825

akademiamddp.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

akademiamddp.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Tue, 20 Feb 2018 17:04:02 GMT

akademiamddp.pl Traffic Sources Chart

akademiamddp.pl Alexa Rank History Chart

akademiamddp.pl aleax

akademiamddp.pl Html To Plain Text

Szkolenia i kursy: rachunkowo??, podatki, VAT, CIT, MSR, MSSF - Akademia MDDP Twoja przegl?darka nie obs?uguje JavaScript! Aby prawid?owo korzysta? ze strony w??cz obs?ug? JavaScript Szkolenia , kursy, ksi?gowo??, rachunkowo??, podatki Mapa serwisu Polityka Prywatno?ci Do pobrania Regulamin szkoleń Kariera O nas Szkolenia Ksi?gowe i Finansowe Bran?owe Bud?etowe Biznesowe – Mi?kkie Informatyczne Wyjazdowe Zamkni?te J?zykowe Konferencje Studia podyplomowe Kursy Placówka o?wiatowa Kontakt AKTUALNO?CI Nowy limit transakcji gotówkowych Po raz kolejny 1. miejsce Dzia?alno?? preferowana przez ustawodawc? jako zwolniona od opodatkowania CIT Nowe obowi?zki w zakresie cen transferowych Uzyskali?my Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna AKADEMIA BIZNESU MDDP NAJLEPSZ? FIRM? SZKOLENIOW? Ponownie zaj?li?my I miejsce w najnowszym rankingu firm szkoleniowych NOWO?? AKADEMIA HR BUSINESS PARTNERA Zobacz jak pokierowa? swoj? karier?, aby zosta? prawdziwym partnerem biznesu SZKOLENIA WYJAZDOWE W UROKLIWYCH ZAK?TKACH Wyjed? z nami - promocyjne ceny, aktualne tematy, atrakcyjne o?rodki szkoleniowe MS SQL SERVER 2014 Buduj profesjonalne raporty oraz efektywnie zarz?dzaj baz? danych XVI OGóLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Przyjd? na najwa?niejsze wydarzenie ksi?gowe i zobacz jak prawid?owo rozlicza? VAT i CIT INTENSYWNE WARSZTATY DLA BRAN?Y FINANSOWEJ Uzyskaj praktyczn? wiedz?, sprawd? istotne zmiany, rozwi?? bie??ce problemy ARTYKU?Y Nowy limit transakcji gotówkowych Dzia?alno?? preferowana przez ustawodawc? jako zwolniona od opodatkowania CIT Nowe obowi?zki w zakresie cen transferowych Ceny transferowe a umowy spó?ki cywilnej Nagrody Po raz kolejny 1. miejsce Znowu zostali?my docenieni – jeszcze raz 1. miejsce Czwarty rok z rz?du 1. miejsce Odznaczenia dla biznesu – ponownie 1. miejsce Szkolenia, kursy i studia – MDDP Akademia Biznesu Wiedza to nasz najwi?kszy atut Nale?ymy do grona trzech najwi?kszych firm szkoleniowych w kraju, jeste?my liderem szkoleń z zakresu ksi?gowo?ci. Od dziewi?ciu lat dostarczamy Państwu praktyczn? wiedz?, oferuj?c szerokie spektrum szkoleń, kursów i studiów w zakresie podatków, rachunkowo?ci, finansów, prawa, a tak?e praktyczne warsztaty z obszarów zarz?dzania strategicznego czy rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych. Inspirujemy do zmian i jeste?my postrzegani, jako dogodny partner przedsi?biorstw w podnoszeniu ich konkurencyjno?ci i efektywno?ci. Podstaw? wszystkich naszych projektów jest profesjonalne badanie potrzeb przedsi?biorstwa i przysz?ych uczestników oraz nacisk na praktyczn? przydatno?? prezentowanych rozwi?zań. Dzi?ki temu nasze warsztaty s? postrzegane, jako u?yteczne i cenne ?ród?o wiedzy. Daj? temu wyraz dotychczasowi Klienci, którzy ch?tnie powracaj? na nasze zaj?cia bez wzgl?du na formu??: szkoleń zamkni?tych, otwartych, konferencji czy warsztatów. Opinie i potrzeby naszych uczestników s? dla nas najwa?niejsze przy projektowaniu nowych szkoleń i kursów. Klienci nas doceniaj? ?? Dbaj?c o jak najwy?szy standard oferowanych us?ug do ich realizacji dobieramy wy??cznie wysokiej rangi specjalistów. Obecnie wspó?pracujemy z liczb? ponad trzystu ekspertów, w?ród których s?: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni, psycholodzy, praktycy biznesu, programi?ci oraz informatycy. Jeste?my laureatem wielu nagród na rynku szkoleniowym, m.in.: Po raz kolejny 1. miejsce ?? Znowu zostali?my docenieni – jeszcze raz 1. miejsce ?? Czwarty rok z rz?du 1. miejsce ?? Kolejny ranking – kolejny raz 1. miejsce ?? Odznaczenia dla biznesu – ponownie 1. miejsce ?? Akademia Biznesu MDDP Laureatem ?? Firma Szkoleniowa Roku 2014 ?? Do dyspozycji uczestników przeznaczamy przestronne, klimatyzowane sale wyposa?one w wysokiej jako?ci sprz?t multimedialny, z dost?pem do szybkiego Internetu, znajduj?ce si? w kompleksie biurowym Atrium Tower w Warszawie. ?wietne usytuowanie budynku, w samym centrum Warszawy gwarantuje po??czenia z wszystkimi ?rodkami transportu. Na terenie ca?ego kraju wykorzystywany jest tak?e kompleks ró?norodnych sal wyk?adowych oraz wysokiej jako?ci catering w presti?owych Hotelach i Centrach Konferencyjnych. Szkolenia ksi?gowe i finansowe Podatki Rachunkowo?? Finanse/Controlling Konferencje Wyjazdowe Wi?cej… Szkolenia bran?owe Banki Budownictwo/Deweloperka Farmacja/S?u?ba zdrowia Transport-Spedycja-Logistyka Wodoci?gi-Kanalizacja Wi?cej… Szkolenia bud?etowe Rachunkowo?? bud?etowa Finanse publiczne Wyjazdowe Bran?owe Zamkni?te Wi?cej… Szkolenia biznesowe – mi?kkie Mened?erskie Zarz?dzanie projektami HR/Kadry Efektywno?? osobista Asystentka/Sekretarka Wi?cej… Szkolenia informatyczne Aplikacje biznesowe Strony WWW Bazy danych Zarz?dzanie w IT Symfonia i Optima Wi?cej.. Kursy zawodowe Ksi?gowo?ci Kadry i p?ace Finansowe Dla sektora publicznego Symfonia i Optima Wi?cej… Studia podyplomowe Kadry i p?ace w prawie oraz praktyce Prawo podatkowe Praktyczne zastosowanie SAP ERP Rachunkowo?? wed?ug MSR/MSSF Rachunkowo?? w JSFP Wi?cej… Szkolenia j?zykowe Dla dzia?u HR Dla ksi?gowo?ci Dla handlowców Dla pracowników IT Dla mened?erów Wi?cej… Nasi Klienci Na skróty Podatki Rachunkowo?? Finanse/Controlling Bran?e Bud?et Biznesowe Komputerowe Studia podyplomowe Kursy zawodowe Polecane Szkolenia MSR/MSSF Akcja Bilans Nowelizacja VAT Szkolenia controlling Szkolenia VAT Szkolenia IT Sale szkoleniowe Firma cateringowa Katalog szkoleń POBIERZ - Katalog konferencji i szkoleń POBIERZ - Katalog profesjonalny controlling POBIERZ - Katalog szkoleń i kursów informatycznych POBIERZ - Katalog firmowy POBIERZ - Katalog szkolenia biznesowe zamkni?te Newsletter Imi? i Nazwisko *The field should be filled Stanowisko *The field should be filled Adres e-mail *The field should be filled Wszystkie prawa zastrze?one | All rights reserved Akademia MDDP 2017 Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawień Cookies w przegl?darce.Czytaj wi?cej Akceptuj?

akademiamddp.pl Similar Website

Domain WebSite Title
taxfin.pl Rachunkowo??, Podatki, VAT, Orzeczenia NSA i WSA - Taxfin.pl
it-akademia.com.pl Szkolenia i kursy komputerowe IT Akademia - Warszawa
szkolenia-biznesowe.biz Szkolenia biznesowe, mi?kkie MDDP Akademia Biznesu
podatki.biz Podatki.biz - podatki PIT, CIT, VAT, PCC - informacje dla podatnik?w ma?ych i du?ych
dzdz.edu.pl DZDZ Kursy i Szkolenia
bzdz.pl Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne
szkolenia-mc.pl Szkolenia i kursy dla firm
nobleprog.pl NobleProg Polska | Szkolenia, kursy i konsultacje
interwiedza.pl Inter-Wiedza kursy i szkolenia | Inter-Wiedza
idkp.edu.pl Kursy, szkolenia i warsztaty | IDKP EDUKACJA Warszawa
langas.pl Szkolenia dla firm - Langas Group - kursy i szkolenia warszawa
akademia-internetu.pl Akademia Internetu | Blog i szkolenia dla e-biznesu
zooterapia.org.pl Zooterapia: dogoterapia i felinoterapia. Kursy i szkolenia, certyfikaty
coape.pl COAPE Polska - behawioryzm zwierz?t, terapia, kursy i szkolenia
nautica.pl NAUTICA - nurkowanie, kursy i szkolenia nurkowe, sprz?t nurkowy
szkoleniaatrium.pl ? ATRIUM SZKOLENIA I KURSY MARKETINGOWE ● Firma szkoleniowa Warszawa
edukey.pl Edukey - szkolenia i kursy komputerowe - ?ód?, Warszawa, Poznań, Wroc?aw
vat.pl VAT.pl - Proste podatki dla firm - Wszystko o podatku VAT i podatkach dla firm